Adatkezelési szabályzat

Adatkezelő:

Cégneve: Ripka Design Ékszerkereskedelmi Kft. (továbbiakban „Adatkezelő”)

Székhelye: 1031 Budapest, Nánási út 37-39. C/611

Adószáma: 13855790241

Cégjegyzékszáma: 01 09 876807

Ügyfélszolgálat email: info@appsoft.hu

Ügyfélszolgálat telefonszám: +36 20 932 9566

Az adatkezelés megnevezése: 

Az adatkezelés önkéntes, a felhasználók hozzájárulásának határozott, a jelen szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezdeményezhető a ripkaekszer.hu honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) történő regisztrációkor. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed ki, melyeket a felhasználó a regisztrációkor, avagy a regisztráció módosításakor az Adatkezelő rendelkezésére bocsát és kezelésükhöz a fentiek szerinti hozzájárulását megadja.

Az adatkezelés jogalapja: 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”) 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelési szabályzat hatálya:

A jelen adatkezelési szabályzat vonatkozik az Adatkezelő Honlapjával, így különösen a Honlapon található webáruházzal kapcsolatos adatkezelésre.

A kezelt adatok köre:

Az Adatkezelő a felhasználó által regisztrációkor megadott személyes adatokat kezeli:

a)     felhasználónév,

b)     teljes név (cégnév)

c)     e-mail cím,

d)     jelszó,

e)     számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

f)      szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

g)     telefonszám

 

A felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő harmadik személy tudomására nem hozza, nem továbbítja és nem is hozza nyilvánosságra. A kezelt adatokat az Adatkezelő nem továbbítja és a különböző adatkezeléseket nem kapcsolja össze.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a Honlapon, így különösen annak keretében üzemeltett webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a létrejövő szerződés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra, így különösen marketing célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

Egyéb információk:

Az Adatkezelő a személyes adatokat saját szerverén, kizárólag digitális formában tárolja. A kezelt adatokhoz az Adatkezelő munkatársai közül csak a kezelt adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználót megilletik az Info tv. 14. § a), b) és c) pontjában meghatározott jogok a tájékoztatás kérésére, adatainak helyesbítésére és adatainak törlésére és zárolására vonatkozóan.

Az Adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó a jogait az Adatkezelő ügyfélszolgálatának fenti elérhetőségein gyakorolhatja. A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő ügyfélszolgálatához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.)